Härmed kallas Örebro Syrianska IF:s medlemmar till årsmöte som hålles i
Föreningen söndagen den 7:e september klockan 13.00.
-Välkommen!


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av 2 justeringsmän
3. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret
4. Revisorernas berättelse
5. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år
6.  Val av ny styrelse, revisorer samt valberedning
7. Beslut om ändring av perioden för verksamhetsåret.
8. Övriga frågora.    
9. Mötets avslutande

augusti 26, 2008

1 comments on “Kallelse till årsmöte

  1. Of course, your article is good enough, totosite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *