Örebro Syrianska IF fortsätter att attrahera starka samarbetspartners och kan stolt presentera A-Återvinning fortsätter som samarbetspartner under 2020.

I dagens miljömedvetna samhälle är A-Återvinning i Örebro en verksamhet som ligger i tiden. Här tar dem hand om, sorterar och förädlar allt ifrån trä och plast till metallskrot och är även behjälpliga med farligt avfall.

A-Återvinning erbjuder också avfallsutbildningar samt tillhandahåller avfallsstatistik.
Man arbetar också med en mycket tydlig miljöprägel i alla led genom att noga följa alla de regelverk som omfattar branschen. Man följer den så kallade Avfallstrappan (minimera, återanvända, återvinna, energiutvinning & deponera) vilket man ser som en självklarhet.

Vid frågor eller kontakt A-Återvinning
info@a-atervinning.se – 019- 577 100

januari 20, 2020
open

X