PRESS & MEDIA

Pressinformation

Information till besökande respresentanter för olika medier.

Ackreditering

  • Ackrediteringsansökningar skall vara oss tillhanda senast kl. 15:00, dag innan matchdagen.
  • Ackrediteringsbrickor och fotovästar kvitteras ut innanför pressingången efter uppvisande av presslegitimation.
  • Ackrediterad mediarepresentant skall ALLTID bära bricka/väst före, under och efter match (hela vistelsen på arenan).
  • Ackrediterad mediarepresentant förbinder sig att bära brickan fullt synligt under hela vistelsen på arenan.
  • Ackrediterad mediarepresentant förbinder sig att alltid följa instruktioner från matchfunktionärer och säkerhetspersonal.

Vid match på Mellringe IP, konstgräs
Pressingången är belägen i den sydvästra delen av arenan.
Pressläktaren finns högst upp i huvudläktaren, i omedelbar närhet av speakerbåset. Fika finns tillgängligt i VIP-/pressrummet.

WiFi-uppkoppling
Örebro Syrianska IF tillhandahåller ett WiFi-nät på Mellringe IP, konstgräs.  Kontakta speakerbåset för hjälp med access.

Vid match på alternativ arena
ÖSIF:s mediakontakt bistår med information.

Efter matchslut
Spelplanen får Ej beträdas efter slutsignalen!

Presskonferens
Om inget annat anges, hålls presskonferens i anvisat utrymme ca 10-15 minuter efter slutsignalen. Representanter från båda lagen närvarar.

Intervjuer
ÖSIF:s spelare och ledare finns tillgängliga för intervju, i anvisat utrymme, efter att presskonferensen har avslutats. Klubbens mediakontakt hjälper gärna till med att arrangera och koordinera intervjuer.

Intervjuer före avspark bokas i förväg via klubbens mediakontakt.

Hemgång
Vi ber er lämna tillbaka ackrediteringsbrickor och fotovästar innan ni lämnar arenan, brickorna och västarna utgör en kostnad för oss som ideell idrottsförening! 

ACKREDITERING

LOGOTYP